Kursun proqramı

Gəlirin idarəetməsinin əsasları təlimimiz qiymət və təczihatı optimallaşdırmaq üçün müxtəlif məlumat və məlumat bazasından necə düzgün istifadə edəcəyinizi göstərəcək. Bu, xidmətlərinizə olan tələbi öyrənmək və həmin tələbə uyğun cavab vermək deməkdir. Mövqeyinizin müştərinin tələbinə uyğun olmasını təmin edərək ən böyük maliyyə mükafatlarını əldə edə bilərsiniz. Bu təlim kim üçündür? Hotel sahibləri, hotel müdirləri və gəlirlər üzrə menecerlər üçün.