Kursun proqramı

Mətbəx və servis sahəsində hazırlanıb müştərilərə təqdim olunan qidaların hansı təhlükələrlə üzləşə biləcəyi, bu təhlükələrə qarşı alınan önləmlər və iş prossesində risk daşıyan kritik nəzarət nöqtələrinin təyini, analizi və önlənməsi.