Kursun proqramı

Bu təlimdə turlarınızı gözəl və düzgün xarakterizə etmək, tur mətninizi yadda saxlamaq, səs tonundan və bədən dilindən yaradıcı şəkildə istifadə etmək üçün tələb olunan bacarıq və bilikləri öyrənəcəksiniz. Bu təlim kim üçündür? Yerli turizm bələdçilər üçün.