Kursun proqramı

Yerli bələdçilər üçün ilkin tibbi yardım təlimi sizi Azərbaycan qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun olaraq, işdə müvafiq ilkin tibbi yardımı göstərmək üçün tələb olunan bilik, praktik bacarıq və anlayışı öyrədəcək. Bu təlim kim üçündür? Yerli turizm bələdçiləri üçün.